ADSS OPTICAL FIBER CABLE SINGLE JACKET

สายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบแขวนอากาศรองรับน้ำหนักได้ด้วยตนเอง แบบไม่มีส่วนประกอบของโลหะ เปลือกหุ้มชั้นเดียว

การนำไปใช้งาน

ติดตั้งภายนอก แขวนอากาศ บนเสาไฟฟ้า

ระยะห่างระหว่างเสา 40 /80 (ตามที่ลูกค้าต้องการ)

คุณสมบัติ

            ผลิตจากวัสดุไม่นำฟ้าทั้งหมด

            เปลือกหุ้มผลิตจากโพลีเอทีลีนความหนาแน่นปานกลาง/ความหนาแน่นสูง ป้องกันแสงแดด

            ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม    มอก 2166-2548

ขนาดของสายใยแก้วนำแสง

            4 แกน ถึง 312 แกน

ชนิดของเส้นใยแก้วนำแสง

            โหมดเดี่ยว ตามมาตฐาน ITU-T G.652.D

อื่นๆ

            รับผลิตตามความต้องการทางเทคนิคของลูกค้า 

            แถบสี และข้อความที่พิมพ์บนสาย สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของลูกค้า